Για τους ξενοδόχους

share this:   

Hotel Donor

Στην οικογένεια του Hotel Donor μπορεί να μπει κάθε ξενοδοχείο που τα χαρακτηριστικά του το καθιστούν μοναδικό κι αυθεντικό. Που οι δραστηριότητες κι οι υπηρεσίες του σέβονται την κληρονομιά μας, τον πολιτισμό και την αειφορία. Όσα ξενοδοχεία ενταχθούν στο Hotel Donor θα επιλέγουν αυτοβούλως τις κοινωφελείς οργανώσεις, τις οποίες θα στηρίξουν, ανάλογα με τις αξίες και τη φιλοσοφία τους. Θα γίνουν επίσης μέλη του Hotel Donor και έτσι υπερήφανα θα αποκτήσουν το logo της πλατφόρμας. Με αυτόν τον τρόπο θα δομήσουν ένα καλύτερο προφίλ και θα επισημάνουν την αφοσίωσή τους σε καλούς σκοπούς.

Με αυτόν τον τρόπο θα εναρμονιστούν με τη νέα πραγματικότητα στο τουριστικό πεδίο, η οποία πρεσβεύει ότι το να κάνει κανείς τη διαφορά στον χώρο του είναι πιο σημαντικό και μακροπρόθεσμα πιο επικερδές από το εφήμερο κέρδος. Σήμερα οι επισκέπτες θέλουν να νιώθουν ότι συνεισφέρουν στην κοινωνική και περιβαλλοντική βελτίωση του προορισμού που επισκέπτονται. Και το ποσοστό των επισκεπτών από το εξωτερικό, οι οποίοι πιστεύουν ότι οι τουριστικές επιχειρήσεις πρέπει να βοηθούν στην αντιμετώπιση κοινωνικών / περιβαλλοντικών ζητημάτων και στρέφονται κυρίως σε τέτοιες επιχειρήσεις ανέρχεται στο 80%.

Εγγραφείτε στο Newsletter

Κάνε την εγγραφή σου και μάθε πώς θα γίνεις HD Ambassador